Vi trenger en større alkoholfri befolkningssektor.

Forbundet Mot Rusgift, samlet til årsmøte i Oslo den 14. mars 2015, har behandlet alkoholproblematikken i Norge, og vil uttale:

 

Det er gledelig at de ungdommens alkoholforbruk i øyeblikket ser ut til å stagnere og gå noe tilbake. Likevel har de fleste unge debutert som alkoholbrukere allerede i 15-16-årsalderen, mens aldersgrensen som kjent er 18 år. Samtidig er det en vekst i de voksnes alkoholforbruk, og alkoholkonsumet blant eldre har aldri vært høyere enn i dag. Det totale alkoholforbruket i Norge har ikke vært høyere siden midt på 1870-tallet. Samtidig vet vi at ca. 100 000 barn vokser opp i alkoholbelastede familieforhold, mens det hvert år dør mer enn 400 mennesker av alkoholrelaterte årsaker. Dersom man også regner med alkoholrelaterte ulykker, drap og selvmord, blir statistikken langt dystrere. Globale utredninger viser a ca. 5,9 prosent av verdens dødsfall kan relateres til alkohol. 16 prosent av brukerne er involvert i periodisk tung drikking. WHO har beregnet at i land med høy gjennomsnittsinntekt blir alkohol rangert som den nest viktigste risikofaktoren når det gjelder tap av friske leveår.

 

På denne bakgrunnen blir det nødvendig å se på tiltak som kan begrense disse belastningene.

Internasjonal alkoholforskning er enig om at størrelsen på det totale alkoholforbruket er avgjørende for skadenivået. Øker forbruket til det dobbelte, øker antallet storforbrukere til det firedobbelte. Hadde det lykkes oss å redusere alkoholforbruket til halvparten, ville vi ha kunnet redusere antallet storforbrukere til en fjerdedel av hva det er i dag.

Det er derfor bekymringsfullt at mange alkoholpolitiske tiltak i dag peker mot å øke tilgjengeligheten, og dermed forbruket, av alkohol. De økte taxfreekvotene sist sommer er et eksempel på det. Presset for å få alkohol inn på idrettsarrangementer er et annet. Vi trenger tiltak som kan peke i motsatt retning, både regulative og holdningsmessige.

Forbundet Mot Rusgift vil foreslå at man begynner med følgende:

  1. Aldersgrensene for øl og vin heves fra 18 til 20 år, slik at disse alkoholdrikkene får samme aldersgrense som brennevin.

  2. Ordningen med taxfreesalg av alkohol opphører.

 

I tillegg vet vi at folks egne holdninger til alkohol er viktige. Forskning viser at disse har utviklet seg i mer liberal retning. Dette er ugunstig for alle som ikke vil, kan, tør eller bør drikke alkohol, men som omgis av en stadig våtere alkoholkultur. For å kunne etablere et holdningsmessig motpress, vil det være ønskelig at den alkoholfrie befolkningssektoren øker.

 

  • Forbundet Mot Rusgift vil på denne bakgrunnen foreslå som en offentlig målsetting at den alkoholfrie befolkningssektoren skal være på minst 25 prosent. Dette må inn i offentlige dokumenter som den kommende opptrappingsplanen for rusgiftfeltet, i statsbudsjettet og i tildelingsbrevene til kommunene og helseforetakene.

  • Vi vil be om at det blir iverksatt en offentlig utredning av hvor mye samfunnet ville tjene på at det alkoholfrie befolkningssegmentet øker til det dobbelte av hva det er i dag.

Med vennlig hilsen

Forbundet Mot Rusgift

 

Knut T. Reinås
forbundsleder