Russ

Russeluer Her finner du informasjon om russ og rusgifter. Les om FMRs russepresidenttreff sammen med andre samarbeidspartnere, og om russeundersøkelsen. Du finner også pekere til interne og eksterne artikler om russefeiring og rusgift.

 

Nyhetsbrev til russestyret ved skolen
RussetogForbundet Mot Rusgifts holdningskampanje med mål om å skape en bedre russefeiring gir resultater. Etter russefeiringens avslutning i 2006 viste en rundspørring til 26 politidstrikter at et stort flertall har hatt langt færre anmeldelser enn de foregående år. Ingen av de 26 politidistriktene melder om at russen har hatt en verre oppførsel enn tidligere.
Les mer...
FMR-nytt april 2006
FMR-nytt april 2006FMRs nyhetsmagasin for russen nr 1-2006.
Her finner du det i PDF-format (3,5MB)
Russepresidenttreff på Vika Atrium i Oslo
RussejenterLørdag 29. oktober 2005 kl 13-21
FMR inviterte russepresidentene og en til fra russestyret til russepresidentreff for sammen å planlegge tidenes beste russetid!
Les mer...
Medietrening for russen i april 2004
medietreningRussefeiringen i Norge trenger å få en ny image. Russen bidrar med mye positivt, mens de negative opplevelsene blir hvert år synliggjort i media på bekostning av de positive.
Les mer...
Russefeiring med mindre fyll?
Bystyresalen14.11.2003 var 120 russepresidenter fra hele landet samlet i Oslo rådhus for å drøfte en mer forsvarlig russefeiring. Forbundet Mot Rusgift sto bak initiativet.
Les mer...
Russefeiring - fest eller pest?
Fest eller pestFor første gang ble russepresidentene fra hele Norge blitt invitert for sammen å planlegge en russefeiring som blir en stor og spennende fest - ikke en pest.
Her finner du programmet og mer informasjon
Russefeiring - fest eller pest?
Forbundet Mot Rusgift arrangerte tirsdag 29.04.2003 en debattkonferanse i Oslo om russefeiring.
Les mer...
Seminar: Russefeiring - fest eller pest?
Med bakgrunn i de senere års mange uheldige episoder og tragiske hendelser stillte vi spørsmålet: Russefeiring - Fest eller pest? Her finner du russeundersøkelsen og informasjon om seminaret.
Les mer...
Russefeiring og eksamen:
Ikke tryn før målstreken
2015-06-29
Screen Shot 2018-02-08 at 19

FMRs video om festing i russetida som forberedelse til eksamen.

V.g.skole-eksamen før 17. mai?
Nå kan russefylla dempes - en gledens dag for Forbundet Mot Rusgift
2011-11-23
Kunnskapsdepartementet sendte den 2. november
forslag til endringer i opplæringsloven ut på høring, hvor én av modellene er å forkorte skoleåret for videregående skole slik at skriftlig eksamen kan legges før 17. mai.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---forslag-til-endringer-i-opplari.html?id=661960

Spørsmål i Stortinget:
Vil eksamen i videregående skole bli flyttet
2009-02-19
Dagrun Eriksen (Kr.) stilte den 11.02.09 spørsmål til Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell, om han ville endre tidspunkter for avgangseksamen i v.g.skole.
Solhjell svarte i Stortinget den 18.02.
Massivt press på Kunnskapsdepartementet -
Russen vil ha eksamen før 17. mai
2009-02-19
Forbundet Mot Rugift, Norsk Lektorlag og Legevakten i Oslo har samlet sendt inn en henvendelse til Kunnskapsministeren om flytting av russefeiringen til etter eksamen. Nå har de fått god drahjelp av elever, foreldre og russen selv.
Undersøkelse fra FMR
Russen vil flytte eksamen
2008-05-05
Russen ønsker seg eksamen før feiringen begynner. Det samme ønsker lærere og skoleledelse.

Russefeiring - En skolesak eller ikke?
2008-04-14
RussejenteKonferansen ” Russefeiring - En skolesak eller ikke?” gikk av stabelen 7.4.2008 med 70 deltakere, hovedsakelig ansatte i skolen, i lærerorganisasjonene og naturligvis mange representanter for russen selv, fra mange steder i landet.
Forbundet Mot Rusgift:
Langt færre russeanmeldelser
2006-05-15
PolitiForbundet Mot Rusgifts holdningskampanje med mål om å skape en bedre russefeiring gir resultater. En rundspørring til 26 politidstrikter viser at et stort flertall har hatt langt færre anmeldelser enn de foregående år. Ingen av de 26 politidistriktene melder om at russen har hatt en verre oppførsel enn tidligere.
FMR:
Russen drikker mindre
2006-05-08
Forbundet Mot Rusgift har i en periode drevet et prosjekt med sikte på å forbedre russefeiringen og bekjempe den farlige fylla . Det begynner nå å gi resultater.

Folkehelseinstituttet:
Hvordan unngå hjernehinnebetennelse i russetida?
2006-05-08
Nesten hvert år får noen russ smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokkinfeksjon).Her får du noen gode råd for hvordan dette kan unngås.
Innlegg i Dagsavisen:
Extra-penger til russeprosjekt
2005-05-20
13. mai hadde Dagsavisen som hovedoppslag: «Skandaleruss hyrer PR-byrå». Dette stemmer ikke. Russen har ikke engasjert noe PR-byrå i denne saken.
Forbundet Mot Rusgift:
-Russefeiringen et alvorlig samfunnsproblem
2005-05-20
Voldtekter, flatfyll og skadelig støy kan ikke lenger aksepteres.
Russefeiringen i Norge har utviklet seg til et alvorlig samfunnsproblem. Sex, fyll og skadelig høy støy er blitt hovedingredienser i feiringen, og forsøplingen i det offentlige rom oppleves av mange som helseskadelig, sier FMR i en presseuttalelse..
Pressemelding fra FMR:
Russen, FMR og pengene
2005-05-13
I forbindelse med Dagsavisens oppslag 13. mai 2005, med tittelen: "Skandaleruss hyrer PR-byrå" har Forbundet Mot Rusgift behov for å presisere dette nærmere.
Veldedighetskonsert på St. Hanshaugen 12.05.05
2005-05-13
Louis GuiteresForbundet Mot Rusgift arrangerte og Russen inviterte til veldedighetskonsert på St. Hanshaugen fra 1700 - 1900. Det var godt vær og mange hadde tatt turen til parken. Presidenten for Oslo og Akershusrussen, Sophie Fuglesang, ønsket velkommen før seks russ fra Hartvig Nissens Skole spilte og sang sin egenkomponerte "Bussen".
FMR skal fjerne den farlige fylla under russefeiringen
2005-05-13
RussenForbundet Mot Rusgift har fått støtte fra Helse og rehabilitering til et prosjekt hvor målet er å gjøre russefeiringen til en positiv opplevelse for russen. Vårt mål er å fjerne den farlige fylla under russefeiringen, sier leder i Forbundet Mot Rusgift, Knut Reinås.
FMR og russen:
Alkoholfri folkefest for kreftsaken i Oslo 12. mai 2005
2005-05-02
Russen 2005Forbundet Mot Rusgift arrangerte og Russen inviterte til veldedighetskonsert
på St. Hanshaugen fra kl 17-19. Russen ønsket å vise seg fra en annen side; ansvarsbevisst ungdom som ønsker å spre glede for barn og ungdom som opplever stor sorg i livet sitt. Konserten var gratis, men de besøkende ble oppfordret til å gi et bidrag.