Gjennom denne videodokumentasjonen kan du høre foredragene:

 • Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten: "Alkohol- og narkotikapolitikk i en ny virkelighet"
 • Stortingsrepresentant Inga Marte Thorkildsen: "Visjoner for en ny rusgiftpolitikk"
 • Leder i Forbundet Mot Rusgift, Knut T. Reinås: "Mye er gjort, men mye gjenstår"
 • Klinikksjef ved Stiftelsen Bergensklinikkene, Kari Lossius: "Trender i alkohol- og narkotikabruken i Norge"
 • Amanuensis ved Handelshøyskolen BI: Trond Blindheim: "Hvordan tenker reklamebransjen?"  
 • Redaktør i Aftenposten, Per Egil Hegge: "Matjournalistikk eller alkoholreklame?"
 • Forsker ved Statens institutt for forbruksforskning, Runar Døving: "Hvordan selge mer øl? Norsk alkoholkultur, forbrukertrender og bryggerienes omgåelse av alkoholloven"
 • Stedlig representant for Actis i Brussel Anders Ullstein: "Industriens strategier"
 • Førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen, dr. philos, Britt Unni Wilhelmsen: "Det nytter å forebygge"
 • Styreleder i Actis, Dag Endal: "Folk trenger folk - Frivillighetens rolle på rusfeltet"
 • President i Nordisk Råd, riksdagsmedlem Gabriel Romanus: "Frivillige organisasjoners muligheter og utfordringer i et europeisk perspektiv."

Du finner fram til foredragene ved å gå til forebygging.no

2005-05-09: Du kan lese de fleste innledningene som er gitt ut i FMRs tidsskrift Mot Rusgift nr 4-2004/1-2005 som du finner her.

Programmet for konferansen finner du her