Tidsskrifter og magasiner om rusgifter

Her har vi samlet en del linker til tidsskrifter og magasiner på nettet med forskningsnyheter og andre nyheter som helt eller delvis handler om rusgiftspørsmål. Noen ligger i fulltekst, mens andre bare har lagt ut innholdsfortegnelsen.

Accent
Avis for den svenske avholdsorganisasjonen IOGT-NTO. Har mye av den samme posisjon og funksjon i Sverige som ukeavisa "Folket" har i Norge.

Addikta
The Journal of Addiction Medicine
Dansk Tidsskrift for Addiktiv Medisin, på dansk og engelsk. Inneholder oversikter over ulike narkotiske stoffer, temaer om behandling, forebygging, sosiale og psykologiske faktorer som er rusgiftrelaterte.

Addiction
Engelsk forskningstidsskrift med innholdsfortegnelsen på nettet. Du kan både abonnere på papirutgaven og på en epostutgave.

Addiction Treatment Forum
Tidsskrift i fulltekst på nettet om metadonbehandling. Tidsskriftet er sponset av en metadonprodusent.

Alcohol Alert
Alcohol Alert er en kvartalsvis publikasjon, utgitt av the Institute of Alcohol Studies.

Alcohol Research & Health
Kvartalstidsskrift utgitt av The National Instutute on Alcohol Abuse and Alcoholism, NIAAA, USA, som i hvert nummer tar opp ett bestemt tema, presenterer de siste forskningsfunn osv. På nettet ligger artikkeloversikter og sammendrag av artiklene.

Alkohol & Narkotika
Utgis av Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning i Sverige. Lederen og innholdsfortegnelsen presenteres på nettet. Fungerer som et nasjonalt svensk tidsskrift om rusgiftpolitikk og rusgiftforskning, og gir enteressante overblikk over svensk rusgiftutvikling.

The Journal of Global Drug Policy and Practice
The Journal of Global Drug Policy and Practice er et internasjonalt tidsskrift som har som mål å bygge bro over informasjonskløften mellom det medisinsk-vitenskapelige samfunn, politikere, praktikere og publikum generelt.  Målgruppen er klinikere, kliniske forskere, policy-skapere, forebyggingseksperter og andre som er interessert i å forstå narkotikapolitiske spørsmål  eller å innhente narkotikapolitiske anbfalinger. The Journal of Global Drug Policy and Practice er et felles tiltak for the Institute on Global Drug Policy og the International Scientific and Medical Forum on Drug Abuse.

Journal of Child and Adolescent Substance Abuse
Utgis av The Haworth Press, Inc. i USA. Litt uryddig oversikt over utgivelser, men de fleste numrene er lagt ut på nettet i fulltekst.

Nordisk Alkohol- och narkotikatidsskriftUtgis av Nordiska Nämnden før alkohol- och drogforskning, og er det fremste vitenskapelige tidsskriftet som gjenspeiler rusgiftforskningen i hele Norden. Bare informasjon om tidsskriftet på nettet.

Harsvik Media
Mediebyrået, Harsvik Media, leverer redaksjonelt stoff til avis-, uke- og fagpresse verørende nyheter, sport og reportasjer. Byrået har imidlertid spesialisert seg på helse generelt og rusgiftproblematikk spesielt.

Journal of Drug Education
Tidsskrift som dekker nye trender i rusgiftundervisning, metodologi, evaluering, og har kritiske analyser av pågående prosjekter og programmer i skolen. Vitenskapelig og teoretisk tilnærming. Har oversikter over publiserte artikler. Kommer ut fire ganger i året.

The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics
Er et offisielt månedstidsskrift for The American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics, Inc. På sidene kan du finne oversikt over artiklene i hvert nummer og melding om kommende artikler. Svært orientert mot farmakologisk forskning.

Motgift
informasjonsorgan for Norsk Narkotikapolitiforening.

Mot Rusgift - Rusgiftpolitisk tidsskrift
Utgis av Forbundet Mot Rusgift. Er lagt ut på FMRs nettsted i fulltekst.

Mot stoff
Meldingsblad for Landsforbundet mot stoffmisbruk. Inneholder oppdatert stoff om narkotikasituasjonen. Ligger i fulltekst på LMS' hjemmesider.

New England Journal of Medicine
Inneholder en god del stoff om rusgifter. Sammendrag er lagt ut på nettet. Du kan bestille hele artikkelen, dersom du finner noe interessant.

NIDA Notes
Bulletin som gis ut to ganer i måneden av National Institute on Drug Abuse i USA.

Rus og samfunn (Tidligere Rus og avhengighet - tidligere Stoffmisbruk)
Rusgiftpolitisk tidsskrift som utgis av Universitetsforlaget. Publiserer også artikler som ikke har stått i papirutgaven, og debatt.

Science
Tidsskrift som gis ut av American Association for the Advancement of Science. Inneholder av og til informasjon om rusgifter.

Sucht
Tysk tidsskrift som offentliggjør artikler fra alle fagdisipliner som har med rusgiftforskning å gjøre, både naturvitenskapelige, medisinske og samfunnsvitenskapelige. Har sammendrag på engelsk.