På studietur i Sveits:

Hanssen møtte sveitsiske heroinkritikere

Publisert 2009-02-09

Som kjent har Bjarne Håkon Hanssen og hans medarbeidere vært på studietur til Sveits, hvor de bl.a. har studert landets narkotikapolitikk. Den norske delegasjonen hadde også bedt om å få møte kritikere av den sveitsiske politikken.

 

De traff der representanter for "Jugend Ohne Drogen" (Ungdom uten stoff),  "Sag Nein zu Drogen" (Si nei til stoff) og "Eltern gegen Drogen" (Foreldre mot stoff).
Disse nevnte bl.a. San Patrignano i Italia som et godt medikamentfritt alternativ til heroin.(Se her og her ). Dette var Hanssen sterkt interessert i, og det ble en engasjert diskusjon.

Alexandra Nogawa, som representerte Jugend ohne Drogen, har laget et referat hvor hun gir sine inntrykk av besøket. Hun sier: "Naturligvis hadde de bare hørt fordelaktige ting fra de statlige instansene. Ingen kriminalitet lenger, alle de rusgiftavhengige er i arbeid, det er mye billigere, narkotikaproblemet er løst. Vi korrigerte dette sterkt. Kriminaliteten er steget, de rusgiftavhengige arbeider ikke i det hele tatt, eller har i høyden strøjobber, billig kan det ikke være snakk om at det er, jeg hadde allerede nevnt at det koster 4 milliarder Sveitserfranc (23 milliarder norske kroner). Narkotikaproblemet er heller ikke løst."

Delegasjonen hadde også med seg et TV-team, og de intervjuet også Alexandra. "Jeg ble bl.a. spurt om den sveitsiske regjering hadde lurt folket. Jeg svarte ja, ettersom de før heroinavstemningen hadde lovet folket at de stoffavhengige dermed (med heroin) ville bli friske. De spurte også hva slags løsninger jeg selv ser. Jeg sa at de stoffavhengige burde være i institusjoner hvor de kunne være i sikkerhet fra narkohandlerne. Det kunne også være landsbyer som f.eks. San Patrignano. Ingen rusgifter. Man burde eliminere narkotikahandlerne og framfor alt forhindre at ungdom blir stoffavhengige. På slutten spurte de meg også om jeg ser noe godt i den sveitsiske narkotikapolitikken. Jeg sa nei, bortsett fra at folket hadde stemt nei til legalisering av cannabis. "
Alexandra forteller at intervjuet varte en halv time, og at det ville bli sendt på TV2. Men det venter vi fortsatt på.
 
Om heroinforskrivning, se også: Heroinutdeling - Hva nå?