FMR ønsker deg et godt valg!

Publisert 2021-08-30

De siste ukene har Forbundet mot Rusgift trillet terningen på valgprogrammet til stortingspartiene. Til tross for at det har vært stort spenn i hvilket terningkast partiene har fått er FMR glad for at samtlige partier har funnet stor plass til narkotikapolitikk og/eller alkoholpolitikk i sine programmer. Denne uken kommer vi med våre betraktninger, og hvilke saker vi mener burde prioriteres etter 13. september. 

pARTILOGOER_300x120.png

Generelt oppleves de fleste av partiene som noe uklare og lite konkrete i partiprogrammene. Her finner vi formuleringer som å «styrke ettervernet», «styrke behandlingstilbudet for unge», «ha et økt tilbud». Det er ingen tvil om at partiene uttrykker velvilje, men det blir for lite konkret til å være særlig forpliktende. Det gjør også at ingen av partiene har fått toppkarakter, selv om KrF kommer best ut med en solid 5er.   

En annen fellesnevner er at partiene bruker langt flere programpunkter på narkotikaproblematikken enn alkoholpolitikken til tross for at alkohol er et langt større folkehelseproblem. Misforstå oss rett, FMR er glade for å se at partiene tar narkotikautfordringer på alvor, men vi skulle gjerne sett flere tiltak der skoen virkelig trykker. Verdens Helseorganisasjon (WHO) har en målsetting om å redusere det skadelige alkoholforbruket med 10 prosent innen 2025. KrF, som eneste parti, ønsker å sette ned et utvalg for å finne ut hvordan Norge skal nå målet. Senterpartiet nevner også målsettingen i sitt program. Her etterlyser vi større engasjement blant resten av partiene.

Alkoholpolitikk:
I alkoholpolitikken kan vi dele partiene inn i to grupper; de som ønsker en liberalisering av alkoholpolitikken og de som ønsker å videreføre en restriktiv linje.

Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet kan enkelt plasseres i førstnevnte kategori. FrP går her lengst av alle partier, og ønsker å oppheve Vinmonopolet. Venstre og Høyre vil utvide både salgs- og skjenketider. Begge vil også beholde taxfree-ordningen. I tillegg går alle de borgerlige partiene inn for å tillate sterkøl i butikk, og gårdsutsalg av alkoholholdige drikkevarer.

Rødt, SV, MDG, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og KrF ønsker å videreføre en restriktiv alkoholpolitikk. Her finner vi viktige punkter som å opprettholde Vinmonopolet, i tillegg til å endre taxfree-ordningen. Rødt og Senterpartiet vil at driften av taxfreesalget skal bli overført Vinmonopolet. De andre partiene ønsker å skrote taxfreeordningen helt.

Dersom valgresultatet blir slik meningsmålingene indikerer vil det bli et flertall også i kommende periode for en fortsatt restriktiv alkoholpolitikk. Det er positivt, da en liberalisering av alkoholpolitikken vil føre til høyere forbruk og flere alkoholskader. FMR håper også at flertallet av partiene følger opp punktet om å avvikle taxfreeordningen. Vi mener taxfreeordningen har utspilt sin rolle, og bidrar til å belønne de som reiser mye med billig øl, vin og sprit. Det er en usosial politikk, og gjør det mer attraktivt å fly til utlandet, noe som hverken tjener klima eller norsk reiseliv.

Narkotikapolitikk
I motsetning til alkoholpolitikken har problematikk rundt illegale rusmidler, behandlings- og hjelpetilbud stått høyere på agendaen hos partiene. Det kommer kanskje ikke som noen overraskelse da debatten om rusreformen i stor grad har bidratt til økt oppmerksomhet. Partiene som har programfestet tiltak på området konsentrerer seg i hovedsak om hjelpetiltak som det kan være bred enighet om. Her er det mange gode punkter, og FMR er glad for at narkotikapolitikken er et prioritert tema i valgkampen.

Det avgjørende skillet går likevel mellom partiene som går inn for en avkriminalisering, og de som ikke gjør det. På avkriminaliseringssiden samler Høyre, Venstre, MDG, SV og Rødt seg, mens KrF, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Arbeiderpartiet går mot en generell avkriminalisering. Partiene har dermed ikke endret mening siden behandlingen i Stortinget i juni. KrF stemte riktignok for under avstemningen tidligere i år, men begrunnet det den gang med forpliktelser til regjeringsprosjektet. Arbeiderpartiet ønsket kun å fjerne straff for de tyngste brukerne, og forslaget har møtt mye motstand da det vil være vanskelig juridisk å skille mellom lette og tunge brukere.

FMR har det siste året skrevet mye om regjeringen sitt forslag til rusreform. Vårt standpunkt er krystallklart. Vi mener en avkriminalisering vil føre til mer narkotika i omløp, som igjen vil føre til flere avhengige. Det er en situasjon ingen ønsker seg. Vårt alternativ er en behandling- og oppfølgingsreform som styrker behandlingstilbudet, oppfølgingen og rehabiliteringen. Da kan vi hjelpe flere brukere ut avhengighet, og inn i gode og verdige liv. Det vil være det beste for brukere, pårørende og samfunnet som helhet. I tillegg ønsker vi en sterkere vekt på forebygging.

Det er knappe to uker igjen til valget. Husk å bruke stemmeretten din!   

Med ønske om et godt valg
Knut T. Reinås
Leder av Forbundet mot Rusgift
 

Terningkastene på partiene kan du lese her:

Rødt                                                  FMR TRILLER TERNINGEN: RØDT - FMR - Forbundet Mot Rusgift
SV                                                      FMR triller terningen: SV - FMR - Forbundet Mot Rusgift
MDG                                                 FMR triller terningen: MDG - FMR - Forbundet Mot Rusgift
Arbeiderpartiet                              FMR triller terningen: Arbeiderpartiet - FMR - Forbundet Mot Rusgift
Senterpartiet                                  FMR triller terningen: Senterpartiet - FMR - Forbundet Mot Rusgift
Venstre                                             FMR triller terningen: Venstre - FMR - Forbundet Mot Rusgift
Kristelig folkeparti                         FMR triller terningen: KrF - FMR - Forbundet Mot Rusgift
Høyre                                                FMR triller terningen: Høyre - FMR - Forbundet Mot Rusgift
Fremskrittspartiet:                        FMR triller terningen: FrP - FMR - Forbundet Mot Rusgift