Nyhetsarkiv

31. august på Kulturhuset i Oslo:

Overdosemarkering 2019

2019-06-25
Overdose

31. august er verdens dag for markering av overdoser. FMR arrangerer folkemøte på Kulturhuset i Oslo kl. 12.00-14.00.


Uttalelse fra årsmøtet i FMR 2019

Barn trenger beskyttelse mot narkotika


2019-03-18
positivrus-barn-200

Narkotikaforbruket blant unge har gått opp de tre siste årene ifølge UngData. Forbundet Mot Rusgift mener den avkriminaliseringsdebatten vi har hatt de seneste årene er noe av forklaringen på dette, og at mange barn og unge nå tror at cannabis er blitt, eller er i ferd med å bli lovlig.


Uttalelse fra årsmøtet i FMR 2019

Idrett uten alkohol

2019-03-18
Idrett

Forbundet Mot Rusgift diskuterte alkoholens plass innen idretten på sitt årsmøte i helgen. I utgangspunktet skal norsk idrett være alkoholfri, fastslo årsmøtet, men det er ofte ikke tilfelle. Med Holmenkolllhelgen frisjkt i minne, ber FMR om at Norges Idrettsforbund tar initiativ for å snu utviklingen.


Uttalelse fra årsmøtet i FMR 2019

Narkotika ut av skolen


2019-03-18
No drugs

Forbundet Mot Rusgift er bekymret for at skolene er blitt markedsplass for narkotikaomsetning. På sitt årsmøte i helga vedtok FMR en uttalelse hvor politikerne oppfordres til å ta nye initiativ for å bekjempe narkotika i skolen.


Forbundet Mot Rusgift oppfordrer:

Bidra til en alkoholfri og hyggelig Kollen-fest

2019-03-08
Knut T
Mange synes det er fornuftig med en «hvit» måned etter 
julefeiring eller en fuktig Syden-ferie. Hva med å 
legge inn en hel-hvit week-end også, nå når verdens 
beste skiløpere samles i Holmenkollen?

FMRs standpunkt

"Avkriminalisering" av narkotika


2018-09-18
Cannabispåvirket kjøring

På bakgrunn av et vedtak i Actis' styre om å gå inn for "avkriminalisering" av narkotika, vil Forbundet Mot Rusgift presisere sitt standpunkt i denne saken.


Verdens overdosedag

Vellykket markering

2018-08-31

Forbundet Mot Rusgift inviterte til markering av verdens dag mot overdoser og andre narkotikarelaterte dødsfall fredag 31. august kl. 12.30


Nytt forslag fra FMR

Tiltak mot overdoser


2018-08-30
Overdose

På verdens markeringsdag mot overdoser og narkotikarelaterte dødsfall den 31. august lanserer Forbundet Mot Rusgift et nytt forslag for å bringe overdosedødeligheten nedover, nemlig langtidsvirkende naltrekson. Det antas at dette vil være et godt supplement til dagens LAR-behandling.


FNs internasjonale dag mot narkotika – 26. juni

Barn trenger beskyttelse mot narkotika

2018-06-26
cannabisblad med kryss over

FNs antinarkotikadag markeres i dag over hele verden, til støtte for FNs narkotikakonvensjoner.Også legaliseringsbevegelsen forsøker å gjøre denne dagen til sin dag, mens den ekte narkotikamotstanden ikke er like synlig i Norge.


Høring om sprøyterom

FMR kritiske til bruk av alle typer stoffer på sprøyterommene.


2018-06-14
kokain

Regjeringen foreslår i et høringsnotat at det skal åpnes for bruk av andre stoffer enn heroin på sprøyterommene i Oslo og Bergen. Tidligere har også stortingsrepresentanter foreslått dette, og nevner eksempelvis at bruken av amfetamin/metamfetamin og kokain har gått opp i Bergen


Pressemelding

Heroinrøyking i sprøyterom

2018-06-05
Røyke heroin

Inspirert av den pågående Switch-kampanjen i regjeringens overdosestrategi har byrådet i Oslo lagt fram forslag om at det skal bli tillatt å røyke heroin i byens sprøyterom. Regjeringen har likeledes foreslått dette i sitt høringsnotat om endring av sprøyteromsloven. Bortsett fra kanskje i noen enkelttilfeller er det lite som tyder på at denne strategien er noen suksess.


Møte på litteraturhuset i Oslo den 31. mai kl. 18.00

Skadereduksjon i narkotikapolitikken


Sprøyte

Forbundet Mot Rusgift arrangerer åpent møte om skadereduksjon i narkotikapolitikken i Litteraturhuset, Oslo torsdag den 31. mai kl. 18.00


I disse narkoliberaliseringstider:

Bør sprøyteromsloven oppheves?

2018-05-29
heroin sprøyte

Sprøyterommet i Oslo har ifølge evalueringene ikke ført til nedgang i overdosedødelighet (Olsen og Skretting 2007). Mange brukere har hatt overdose i sprøyterommet. Overdoser i etterkant av sprøyteromsbesøket vet man intet om. Det er ikke bare dosens størrelse som avgjør, men også inntak av alkohol eller benzodiazepiner, samtidig eller på forhånd, pluss almenntilstanden generelt. Et gjennomsnitt på 90 injeksjoner i rommet pr. dag kan ikke forventes å innvirke på overdosedødeligheten.


Høring til byrådet i Oslos rusplan

FMR kritisk til byrådets avkriminaliseringsiver


2018-05-22
Narkotikaavhengige settes ikke lenger i fengsel for innehav til eget bruk eller bruk av narkotika, men mange som sitter i fengsel for andre lovbrudd har også rusgiftproblemer. Foto: Pixabay

Byrådet i Oslo har nettopp avsluttet en høringsrunde før det legger fram sin nye rusplan. Forbundet Mot Rusgift uttaler seg kritisk til den avkriminaliseringsiver som byrådet legger for dagen, og etterlyser flere forebyggende tiltak.


FMRs leder på organisasjonens 1. mai-arrangement

Oppgjør med avkriminaliserings-tankegangen

2018-05-01
1

Når politikerne går inn for avkriminalisering av narkotika, har de ikke tatt høyde for at FNs narkotkakonvensjoner uttrykkelig står i motsetning til dette, sa FMR-leder, Knut T. Reinås, på FMRs 1. mai-arrangement. Også FNs barnekonvensjon har bestemmelser om at barn har krav på å vokse opp i et narkotikafritt miljø. Nå må de mange som er mostandere av legaliseringstankegangen samle seg, før politikerne fjerner seg fullstendig fra folkets beste i narkotikapolitikken. FMR hadde, sammen med Ungdom Mot Narkotika også en fyldig seksjon i LOs 1. mai-tog i Oslo. Reinås' tale gjengis nedenfor.


Nordisk om alkohol

Helgekurs for ungdom og unge voksne


2018-04-17
Kurs om narkotika - dyp konsentrasjon

Forbundet Mot Rusgift og Juvente arrangerte et nordisk kurs om alkohol for ungdom og unge voksne den 27.-29. april. Kurset, som var gratis, ble arrangert på Gardermoen, med gode forelesere.Kurset ble et informativt og godt informasjonstiltak, og deltakerne dro hjem med ny lyst til å delta i den alkoholpolitiske debatten.


FMRs årsmøte 17. mars

Avkriminalisering av narkotika – ikke veien å gå

2018-03-19
Cannabispåvirket kjøring

FMRs årsmøte i helga rettet en uttalelse til statsminister Erna Solberg, justisminister Sylvi LIsthaug og helseminister Bent Høie, hvor det blir advart mot å slå inn på en avkriminaliseringsretning i narkotikapolitikken. Det vil både være i strid med FNs narkotikakonvensjoner og med FNs barnekonvensjon. Forslaget om å føre ansvaret for narkotikapolitikken over fra justis til helse bygger dessuten på den misforståelse at alle narkotikabrukere er behandlingstrengende.


FMRs årsmøte 2018:

La Vinmonopolet overta taxfree-salget på flyplassene


2018-03-19

Forbundet Mot Rusgifts årsmøte den 17. mars uttaler at taxfree-salget prinsipalt bør avskaffes, av hensyn til folkehelse, Vinmonopolets legitimitet og for å redusere klimautslippene fra flytrafikken, men at en i en mellomperiode kan overføre taxfreeomsetningen til Vinmonopolet.


Med Holmenkoll-lørdagen i friskt minne

Idrett og alkohol hører ikke sammen

2018-03-19
Plakat kampanje

Forbundet Mot Rusgift vedtok under sitt årsmøte i helga en uttalelse til Norges Idrettsforbund og Oslo kommune om at alkohol og idrett ikke hører sammen, og at myndigheter som gir salgs- og skjenkebevillinger til idrettsarrangementer også har et medansvar for tilstander som under Holmenkoll-lørdagen.


Forbundet Mot Rusgift

FMR søker prosjektansvarlig medarbeider


2018-01-18
ingress-fmrprikker-orange

FMRs fagdag 2018 - Narkotika i skolen

student-1647136_1920

FMRs fagdag 2018 ble arrangert 9. november.


Seminar for politikere og andre interesserte i Oslo-området

23. NOVEMBER: OM NARKOTIKAPOLITIKK


2017-11-20
cannabisrøyker

Forbundet Mot Rusgift inviterer til seminar om narkotikapolitikk for politikere og andre i Oslo-området torsdag den 23. november kl. 09.00-11.00
Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo


Seminar for politikere og andre interesserte i Oslo-området

16. november: Alkoholpolitikk

2017-11-15
vinglass

Seminar for politikere og andre interesserte om alkoholpolitikk

torsdag 16. november kl. 15.00-17.00 i Håndverkeren, Oslo


Innlegg på Fagrådets møte under Arendalsuka den 16. august 2017

Avkriminalisering eller fortsatt forbud?


2017-08-17
debatt fagrådet

Fagrådet hadde samlet et panel av innledere som skulle uttale seg om avkriminalisering av innehav og bruk av narkotika var veien å gå. Nedenfor følger mine synspunkter på denne saken.


Ny podcast fra FMR

Portugalmodellen II

2017-06-27
Helge Waal

I denne podcasten intervjuer vi professor Helge Waal ved Senter for Rus- og Avhengighetsforskning i Oslo om narkotikapolitikken i Portugal og likhetene og forskjellene mellom norsk og portugisisk narkotikapolitikk.


Ny podcast fra FMR

Portugalmodellen I


2017-06-26
Lars Holmen

Forbundet Mot Rusgift har foretatt et intervju med Lars Holmen i Norsk Narkotikapolitiforening med utgangspunkt i den portugisiske narkotikapolitikken. Holmen forklarer bakgrunnen for narkotikareformen i 2001 og hvordan den har utviklet seg fram til i dag.


Ny podcast fra FMR

Intervju med Rita Nilsen

2017-06-20
Rita Nilsen[1]

Rita Nilsen, daglig leder av stiftelsen Retretten i Oslo har nettopp skrevet boka "Veien fram går først tilbake". Her har vi  laget et radiointervju med henne om boka og om Retrettens virksomhet.


FMR har sendt følgende uttalelse til Kringkastingsrådet

Mesternes vinglass


2017-06-14
vinglass

FMR har sendt følgende uttalelse til Kringkastingsrådet vedr. programserien "Mesternes mester"


FMR har sendt følgende uttalelse til Norges Idrettsforbund:

Idrett og alkohol

2017-06-14
Idrett

Forbundet Mot Rusgift (FMR) har sendt følgende uttalelse til Norges Idrettsforbund.


FMRs satsing:

Ny film om idrett og alkohol


2017-06-12

FMR har fått en ny film om Idrett og alkohol.