Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Alkoholpolitikk

Alkoholpolitikk er et viktig arbeidsområde for FMR, og på denne siden finner du nyttig informasjon rundt dette temaet.

Tre grep for en bedre rus- og alkoholpolitikk

Regjeringsforhandlingene:

06.oktober.2021
Det siste året med debatt har vært viktig for å sette ruspolitikk på agendaen. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har lagt rusreformen død, og da er det viktig at diskusjonen ikke stopper opp. Når Norge om kort tid får en ny regjering, trenger vi tydeligere grep for å hindre at flere opplever avhengighet til narkotika, piller eller alkohol. Dersom vi var med i forhandlingene vill...
Les mer...

Taxfree og grensehandel før og etter koronaen?

Webinar onsdag den 19. mai kl. 18.00-20.00

14.mai.2021
Taxfree på flyplasser og ferjer og svenskehandel har gått ned til nesten null de siste månedene. Omsetningen på Vinmonopolet og i dagligvarehandelen i grensestrøkene har gått betydelig opp. Burde vi benytte sjansen til å foreta endringer som kan redusere grensehandelen og skal vi skrote taxfree-ordningen?
Les mer...

Nei til mer liberal alkoholpolitikk

Uttalelse fra FMRs årsmøte 2021

03.mai.2021
FMR diskuterte på sitt årsmøte de alkoholpolitiske forslagene som Høyre legger fram på sitt landsmøte om to uker, og vedtok å sende en uttalelse til ulike organisasjonsledd i Høyre. 
Les mer...
enseignes lumineuses de duty free et bar

Nasjonal alkoholstrategi

31.januar.2021
Regjeringen har bedt om innspill til en nasjonal alkoholstrategi, med svarfrist innen 15. juni 2020. Utkast til en slik strategi var ment å legges fram høsten 2020, men regjeringen har utsatt dette, slik at nasjonal alkoholstrategi sannsynligvis vil bli et viktig diskusjonspunkt i samband med stortingsvalget til høsten.
Les mer...
Taxfreeutsalg

Høyres alkoholpolitikk

14.september.2020
Forbundet Mot Rusgift sitt årsmøte har reagert på forslagene om liberalisering av alkoholpolitikken i Høyres programkomites førsteutkast til nytt partiprgram. Uttalelsen er oversendt Helse- og omsorgsminister Bent Høie og distrikts- og digitaliseringsminister, Linda Hofstad Helleland.
Les mer...

La Vinmonopolet overta taxfree-salget på flyplassene

FMRs årsmøte 2018:

19.mars.2018
Forbundet Mot Rusgifts årsmøte den 17. mars uttaler at taxfree-salget prinsipalt bør avskaffes, av hensyn til folkehelse, Vinmonopolets legitimitet og for å redusere klimautslippene fra flytrafikken, men at en i en mellomperiode kan overføre taxfreeomsetningen til Vinmonopolet.
Les mer...
olflaske

Statens pensjonsfond må selge seg ut av alkoholindustrien

FMRs årsmøte 2017 uttaler:

27.mars.2017
Forbundet Mot Rusgifts årsmøte i helgen diskuterte at Statens pensjonsfond utland har kjøpt seg kraftig opp i internasjonal alkoholindustri, og vedtok en oppfordring til den norske regjering om å bidra til at Pensjonsfondet kvitter seg med aksjene i slik selskaper, i tråd med hva de har gjort når deg gjelder tobakk, og i tråd med fondets eget etiske regelverk.
Les mer...
taxfreeutsalg

Bort med taxfree-ordningen!

FMRs årsmøte 2017 uttaler:

27.mars.2017
På FMRs årsmøte i helgen ble bl.a. taxfree-ordningen diskutert, og møtet vedtok enstemming en oppfordring til Regjeringen om å gå inn for å avskaffe taxfree-ordningen, da den hverken er alkoholpolitisk, folkehelsemessig eller klimapolitisk bærekraftig.
Les mer...
Turid_Br_then

Hvorfor oljepenger til alkoholindustrien er uetisk

21.februar.2017
Skal inntekter fra produksjon av alkohol fortsatt være med og sikre norske pensjoner og velferdsytelser? Forut (Bistandsorganisasjon FOR UTvikling) har bedt konsulent- selskapet COWI beskrive hvordan vi på basis av dagens etiske regelverk for oljefondet, kan begrunne begrensninger av oljefondets investeringer i alkoholindustrien.
Les mer...